Celiaki är en kronisk autoimmun sjukdom

Vid celiaki reagerar immunförsvaret på glutenprotein och startar en inflammation som skadar tarmluddet i tunntarmens slemhinna.

Celiaki kallas ofta felaktigt glutenintolerans, med det är alltså inte en intolerans, utan en kronisk autoimmun sjukdom.

Gluten finns i

Vete, råg och korn, och korsningar och hybrider av dessa sädesslag. När en person med celiaki äter gluten skadas tarmluddet vilket gör att förmågan att ta upp vitaminer, mineraler och andra näringsämnen blir sämre och sämre.

Sjukdomen kan inte botas

Behandlingen är att äta glutenfri mat resten av livet. Sjukdomen är kronisk, det vill säga livslång. Den kan inte gå över eller ”växa bort”.
Celiaki ansågs länge som en ovanlig barnsjukdom men är i dag en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn. Sjukdomen drabbar även vuxna och sjukdomen kan bryta ut i vilken ålder som helst.

I Sverige beräknas ca 1-3 procent av befolkningen ha celiaki. Majoriteten av dem har ännu inte fått en diagnos. Under de senaste årtiondena har det skett en ökning av celiaki i Sverige och i flera andra västländer.

Risk för Celiaki är ärftligt

Det betyder att människor som har en nära släkting med sjukdomen löper en högre risk att utveckla celiaki. Risken att drabbas är omkring 10-15 procent högre om någon annan i familjen har sjukdomen. Därför kan det vara bra att se till att föräldrar och syskon till ett barn med celiaki också blir undersökta och testade.

Sjukdomen är vanligare bland kvinnor. Det är också vanligare hos personer med typ 1-diabetes, sköldkörtelsjukdomar, ledsjukdomar, Downs och Turners syndrom samt olika typer av leversjukdomar och många andra autoimmuna sjukdomar.
Det finns även en form av celiaki, dermatitis herpetiformis (DH) som drabbar huden, med kliande blåsor på armbågar, knän och skinkor.
Om du misstänker att du eller ditt barn har celiaki bör du kontakta en läkare.
Tyvärr saknar många läkare kunskap om sjukdomen, och många kallar den felaktigt glutenintolerans. Den genomsnittliga tiden från första symtom till diagnos är tio år. Läs därför gärna på om symtom och diagnos på celiaki.se innan ert läkarbesök.