Om Celiakifonden

Celiakifonden drivs av Svenska Celiakiförbundet. Varje år delar fonden ut medel till svensk forskning om celiaki. Utlysning sker på internationella Celiakikidagen den 16 maj. Ansökningarna granskas av ett vetenskapligt råd. Även experterutlåtande från de nordiska grannländerna vägs in i bedömningen. Det formella beslutet om anslag ur fonden fattas på hösten av Svenska Celiakiförbundets förbundsstyrelse.

Beviljade projekt kan hittas inom en rad olika områden. De kan till exempel handla om hur sjukdomen uppstår, behandlas eller förebyggs men också om celiakins psykiska och socioekonomiska konsekvenser.

Svenska Celiakiförbundets Forsknings- och stipendiefond inrättades 1984. Pengarna som lade grunden kom från enstaka givare. Först 2011 fick fonden ett 90-konto och insamlingen började bedrivas mer utåtriktat.

Att Celiakifonden har ett 90-konto innebär att den granskas av Svensk Insamlingskontroll. Svenska Celiakiförbundet är även medlemmar i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande.