Foto: Tove Gilvad

Elin M Hård af Segerstad
legitimerad dietist specialiserad i pediatrik och medicine doktor vid Barnsjukvården Skånes universitetssjukhus, Malmö samt forskare på Kliniska vetenskaper Malmö, Lunds universitet.


Foto: Ines Sebalj

Karl Mårild
Docent i pediatrik vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. Överläkare i Barnmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Foto: SCF

Olof Sandström
Universitetslektor och docent vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet. Överläkare vid Barn- och ungdomskliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå


Foto: SCF

Klas Sjöberg
Universitetslektor och docent vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet. Överläkare vid Gastroenheten på Skånes universitetssjukhus i Malmö


Foto: SCF

Stine Störsrud
Legitimerad dietist och medicine doktor vid Mag-tarmlab på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg