Medlemmar i vetenskapliga rådet 2021

Daniel Agardh
docent och forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet. Överläkare vid barnkliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Ethel Kautto
legitimerad dietist och universitetslektor vid Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet.

Olof Sandström
universitetslektor och docent vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet. Överläkare vid Barn- och ungdomskliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Klas Sjöberg
universitetslektor och docent vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet. Överläkare vid Gastroenheten på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Stine Störsrud
legitimerad dietist och medicine doktor vid Mag-tarmlab på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Externa granskare:

Tobias Freitag, medicine doktor och forskare vid Helsingfors universitet i Finland.

Steffen Husby, professor och överläkare vid Odense universitetssjukhus i Danmark.

Ketil Størdal, seniorforskare vid Folkehelseinstituttet och överläkare vid Østfolds sjukhus i Norge.