Ditt testamente kan bli en gåva till framtiden

Visste du att grunden till Celiakifonden lades med två större testamenten? För att Svenska Celiakiförbundet och Celiakifonden ska ta del av din testamentsgåva behöver vårt namn och organisationsnummer stå med i ditt testamente.

Svenska Celiakiförbundet org.nr 802010-4504, och skriv om din gåva ska tillfalla Svenska Celiakiförbundet eller Celiakifonden.

En testamentsgåva kan bestå av kontanter, aktier, värdepapper, fastigheter eller andra värdeföremål.

Svenska Celiakiförbundet är medlemmar i Giva Sverige, en branschförening som arbetar för tryggt givande.

På Giva Sveriges hemsida kan du läsa mer om testamenten och få hjälp med mallar.

www.givasverige.se/tryggt-givande/testamente/