De som drabbas av celiaki måste undvika gluten resten av livet. Gluten är ett protein som finns i de vanligaste sädesslagen, vete, råg och korn. Vanligt havre får gluten på sig vid